روستای نجنه علیا

روستای نجنه علیا یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در فاصله ۳۸ کیلومتری جاده بانه به سردشت در محیطی جنگلی و کوهستانی قرار گرفته است. اهمیت این روستا به جز محیط طبیعی، بکر و زیبای آن در فراوانی چشمه‌سارها، وجود قرآن قدیمی در مسجد تاریخی آن و مجتمع شیلات کوچکی در روستا ست که ماهی‌های آن طعم بسیار لذیذی داشته و در همان محل ارائه می‌شود).اداره کل استان کردستان سازمان تامین اجتماعی با ادرس www.edarehkolskh.sso.ir) .

 

۴-۱۳-۲ اقامتگاه های شهر بانه

 

در زیر لیستی از اقامتگاه های شهر بانه ارائه شده ، با گذر زمان و رشد فزاینده صنعت گردشگری در این منطقه این اقامتگاه ها نیز رو به فزونی هستند .

 

جدول ۷-۲ لیست اماکن اقامتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف مکان اقامتی درجه تعداد اتاق تعداد تخت ۱ هتل ستاره طلایی ۲ ستاره A ۹۰ ۴۸۸ ۲ هتل سامان ۲ستاره C ۴۰ ۸۰ ۳ هتل ماسی نجنه علیا ۲ ستاره ۴ ۸ ۴ باشگاه فرهنگیان ۱ ستاره A ۴ ۴۸۴ ۵ هتل شار ۱ ستاره ۹۰ ۴۹۸ ۶ مهمانسرای گوران ممتاز ۴۹ ۹۰ ۷ مهمانسرای سعدی ممتاز ۴۰ ۹۰ ۸ مهمانسرای گلستان ممتاز ۴۸ ۹۹ ۹ مهمانسرای باران ممتاز ۰ ۹۰ ۱۰ مهمانسرای مروتی ممتاز ۰ ۴ ۱۱ مهمانسرای جباری ممتاز ۱ ۴۰ ۱۲ مهمانسرای محمد پور ممتاز ۱ ۴۱ جمع ۴۰۰ ۱۴۴

منبع : مراد نژاد و همکاران ، ۱۳۹۱

 

۱-۴-۱۳-۲ متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه

 

جدول ۵-۲ متوسط اقامت گردشگران را طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۴ در شهر بانه نشان می‌دهد . این جدول برای درک ضرورت برنامه ریزی صحیح برای توسعه گردشگری خرید در اینده بسیار با ارزش است .

 

جدول ۸-۲: متوسط اقامت گردشگران در شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال متوسط اقامت (روز) ۱۳۸۴ اقامتهای کوتاه مدت و گذری (نصف روزه) ۱۳۸۵ یک روزه ۱۳۸۶ یک روز و نیم ۱۳۸۷ دو روز ۱۳۸۸ دو روز و بیشتر ۱۳۸۹ دو روز و بیشتر ۱۳۹۰ دو روز و بیشتر ۱۳۹۱ دو روز وبیشتر

منبع : مراد نژاد و همکاران ، ۱۳۹۱

 

۲-۴-۱۳-۲ درصد اشغال واحدهای اقامتی

 

جدول زیر داده های مربوط به درصد اشغال واحدهای اقامتی را طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱ نشان می‌دهد.

 

جدول ۹-۲: درصد اشغال واحدهای اقامتی شهر بانه طی ۱۳۸۴-۱۳۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم ۱۳۸۴ ۰% ۱۹% ۹۴% %۹۰ ۱۳۸۵ ۸% %۱ ۸ %۹۴ ۱۳۸۶ ۹% %۴ %۰ %۹۰ ۱۳۸۷ ۹% %۰ %۰ %۹۴ ۱۳۸۸ ۱% %۴ %۰ %۹۴ ۱۳۸۹ ۰% %۴ %۹۰ %۹۴ ۱۳۹۰ ۴% %۱۴ %۹۸ %۰ ۱۳۹۱ ۱۰% %۱۰ ۰% %۰

منبع : مراد نژاد و همکاران ، ۱۳۹۱

 

۵-۱۳-۲ امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱

 

جدول ۱۰-۲: گردشگران ورودی به شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال ۲۰روز اول سال(نفر) کل سال(نفر) ۱۳۸۴ ۴۸۴۸۸۸ ۸۰۰۸۸۸ ۱۳۸۵ ۱۹۰۸۸۸ ۴۸۸۸۸۸۸ ۱۳۸۶ ۹۰۰۸۸۸ ۴۰۸۸۸۸۸ ۱۳۸۷ ۸۰۰۸۸۸ ۸۸۰۰۸۸۸ ۱۳۸۸ ۸۰۰۸۸۸ ۹۴۸۸۸۸۸ ۱۳۸۹ ۹۰۸۸۸۸ ۹۰۰۰۸۸۸ ۱۳۹۰ ۴۰۸۸۸۸ ۱۰۸۸۸۸۸ ۱۳۹۱ ۸۰۰۸۸۸

منبع : مراد نژاد و همکاران ، ۱۳۹۱

 

۱۴-۲پیشینه تحقیق

 

۱-۱۴-۲مطالعات داخلی :

 

با شناخت نقش بازارچه ها ، اهداف و مزیت‌های ان و قوانین دولتی در این زمینه سعی در مرور مطالعات داخلی در این زمینه می‌کنیم .

 

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان ارتباط عوامل جمعیت شناختی و رفتار خرید صنایع دستی گردشگران اروپایی در ایران نگارنده بنفشه عطرسایی بهمن ۸۸

 

در این پایان نامه ، خرید بر اساس مدل سه وجهی Uh(2007)شامل ویژگی‌های جمعیت شناختی،ویژگی‌های سفر و ویژگی‌های محیطی و موقعیتی مقصد مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بهره گرفتن از امار استنباطی رابطه بین این سه ویژگی و هزینه کرد گردشگران اروپایی برای خرید صنایع دستی مشخص شده است (عطرسایی ، ۱۳۸۸).

 

دکتر سعیدی و همکاران (۱۳۸۸) از دیدگاه جامعه شناسی –اقتصادی بازارچه های مرزی کیله سردشت و تمرچین پیرانشهر و اثر آن ها را بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مانند رفاه (بهداشت ، فراغت ، مسکن و …)، اقتصاد رسمی و غیر رسمی ، امنیت سیاسی و اجتماعی و مهاجرت مورد بررسی قرار داده‌اند . نتیجه ان که استقرار بازارچه ها حجم اشتغال و درامد بومیان را بالا برده و اقتصاد غیر رسمی را کاهش داده است ، بهداشت و تغذیه و مسکن را بهبود بخشیده اما در ایجاد اوقات فراغت تاثیر مثبتی نداشته همچنین باعث ایجاد امنیت اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی در منطقه شده است .

‌در مورد بازارچه های مرزی تحقیقات متعددی در داخل کشور انجام شده که غالب آن ها به استان‌های کردستان ، اذربایجان غربی ،کرمانشاه و سیستان مربوط می شود . این تحقیقات به دو گونه هستند: تحقیقاتی که نقش بازارچه های مرزی را

 

  1. borders ↑

 

  1. Shopping tourism in border areas ↑

 

  1. Cross-border shopping ↑

 

  1. Shopping destination ↑

 

  1. Cross-border shopping ↑

 

  1. Operational Committee Of Shopping Tourism ↑

 

  1. Tourism ↑

 

  1. Mihali Tomori ↑

 

  1. Consumerism ↑

 

  1. consumption ↑

 

  1. New colonialism ↑

 

  1. Veblen ↑

 

  1. Bordio ↑

 

  1. Consumption patterns ↑

 

  1. reconstruction ↑

 

  1. Mid ↑

 

  1. Maslow ↑

 

  1. memory ↑

 

  1. keepsake ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...